Ochrana, tvorba a manažment krajiny

Autor: Ingrid Belčáková, Doc.
Počet strán: 128
Spotrebiteľská cena: 13,90 €

Cena pre Vás: 11,80 €

Vysokoškolská učebnica, vydaná v spolupráci s Fakultou architektúry STU, je vhodná pre poslucháčov architektonických a krajinárskych študijných programov. V celoeurópskych súvislostiach predstavuje aktuálne prístupy k starostlivosti o krajinu na Slovensku a venuje sa aj jej praktickej implementácii na vybraných príkladoch. Texty sprevádza vyše stovka fotografií, tabuliek a grafov. Publikáciu tvoria 3 časti: 1) Krajina ako pojem, interpretácia a klasifikácia krajiny; 2) Prístupy k ochrane, tvorbe a manažmentu krajiny; 3) Vybrané nástroje ochrany, tvorby a manažmentu krajiny. Záber knihy ilustrujú napr. kapitoly: Krajina ako predmet ochrany prírodného a kultúrnohistorického dedičstva (Vývoj a prístupy k ochrane prírody a krajiny, Ochrana kultúrnohistorického dedičstva krajiny a medzinárodné aspekty ochrany), Formovanie a tvorba krajiny (Historický vývoj formovania a pretvárania európskej krajiny ľudskou činnosťou, Novodobé prístupy ku krajinotvorbe), Manažment krajiny (Súčasné trendy v manažmente krajiny, Techniky a metódy využívané v manažmente krajiny) atď.