Krehká bublina

Autor: Štefan Kuzma
Počet strán: 112
Spotrebiteľská cena: 5,90 €

Cena pre Vás: 4,72 €

Kuzmova poézia je meditatívna, mnohovrstevná, nasýtená bohatou a detailne prepracovanou obraznosťou. Krehká bublina sa stáva pôsobivou výpoveďou o stave sveta a lyrického subjektu v ňom. So zbierkami Blázniví anjeli a Posúvanie hrany tvorí ucelený básnický triptych. Autora fascinujú hraničné polohy bytia – krehké rozhranie medzi reálnym a mystickým, medzi životom a smrťou, ale aj uvažovanie o viere a hľadanie večných právd. Pri hľadaní samého seba sa zatúla až k úplným počiatkom kresťanskej kultúry, aby jej trpiteľskú podstatu vzápätí vyvážil krátkym únikom do slnečných a farebných južných krajín. Poetické balansovanie na tenkej hrane medzi realitou a snom skrýva aj celú paletu znepokojivých fenoménov: hnev, existenciu bez pocitu zmysluplnosti, stratenosť vo svete i rezignáciu na jeho pochopenie. Krehká bublina, členená do piatich častí, je aj bilančnou zbierkou: takmer z každej básne dýcha pominuteľnosť či desivé predtuchy konca, rýchlo plynúci čas postupne prevracia všetky veci a udalosti do ich protikladov, aby sa kolobeh mohol zavŕšiť.