Štefan Kuzma

Rok narodenia: 1952

Publikovať začal pomerne neskoro vydaním rozsiahleho básnického diptychu obsahujúceho jeho celoživotnú básnickú tvorbu. A hoci v živote robil všeličo (skladníka, zememerača, referenta i riaditeľa), dnes sa venuje najmä literatúre.
Žije v Trenčíne i v Bratislave, ale skutočne doma je v milovanej Trnave.

Tvorba: Doteraz vydal zbierky básní Mlčanie nepokoja (PERFEKT, 2009), Prienik do ticha (PERFEKT, 2010) a romány Intimita zla, Piaty západ slnka a Stratený Boh (Trio Publishing 2012).