foto Ivan Kostroň; kol.

Ivan Kostroň

Slovenský umelecký a výtvarný fotograf (nar. 1951)