Marta Šurinová

Marta Šurinová

Knižne debutovala r. 1981 publikáciou Zvieratá a ich mláďatá (Mladé letá).

V roku 1988 jej vyšli ďalšie dve knižky (Mladí letá).
V knihe Kde bývajú zvieratá (kniha bola ocenená Prémiou Slovenského literárneho fondu r.1989)  deťom sprostredkovala nielen všeobecné poznatky o teritóriách zvierat, ale aj vlastné pozorovania, ktoré dodali knižke príťažlivý subjektívny ráz. Knižku typu „Bilderbuch“ Keby som bol medveďom vytvorila s ilustrátorkou Vlastou Baránkovou. Konfrontáciou detského a prírodného sveta sprostredkovala deťom predškolského veku elementárne informácie o tom, „ako je to u nás, u ľudí, a ako u nich, u zvierat.“.

Kniha Deti v zelenom vyšla v roku 1996 (Národné literárne centrum). Skomponovala ju zo svojich najlepších textov z rovnomennej dvojstrany v časopise Slniečko.
Svojou príznačnou publicisticko-informačnou metódou sa tu od roku 1990 usiluje iniciovať v deťoch pozitívny vzťah k prírode, posilniť spätosť s kultúrou aj zvykmi našich predkov aj úctu k tradičným hodnotám. Kniha bol odporučená ako metodický materiál pre učiteľov prírodopisu na ZŠ. Vyšla aj pre nevidiacich v brailovom písme.

V roku 2010 vyšla Krajinka s koníkom (Perfekt). Táto knižka prináša posun od literatúry faktu k autorskej rozprávke.