Dana Zacharová

Dana Zacharová

Akademická maliarka Dana Zacharová - Jarunková sa narodila 21. júna 1947 v Bratislave. Na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave vyštudovala odbor figurálna maľba. Striedavo pôsobila ako pedagóg na Ľudovej škole umenia v Bratislave a ako výtvarníčka v slobodnom povolaní. Venuje sa karikatúre, maľbe a ilustrácii kníh a časopisov. Ilustrovala viac ako štyridsať knižných titulov.  Je členkou Slovenskej únie karikaturistov a vystavovala v mnohých krajinách po celom svete – v Českej republike, Nemecku, Belgicku, Holandsku, Francúzsku, Poľsku, Rakúsku, Anglicku, Brazílii, Japonsku, ….  Jej tvorba bola ocenená radom významných cien a uznaní na festivaloch karikatúry doma i v zahraničí. Žije a tvorí v Bratislave.