Klára Jarunková

Klára Jarunková

Narodila sa 28. apríla 1922 v Červenej Skale. Po maturite na dievčenskom gymnáziu v Banskej Bystrici v roku 1940 učila dva roky na základnej škole. Potom odišla do Bratislavy, kde sa na mestskej radnici zamestnala ako úradníčka a externe študovala filozofiu a slovenčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium nedokončila. V rokoch 1953 – 1954 pracovala ako redaktorka literárnej redakcie čs. rozhlasu v Bratislave a od roku 1954 ako redaktorka satirického časopisu Roháč v Bratislave, až do odchodu do dôchodku v roku 1984. Zomrela 11. júla 2005 v Bratislave.

Próza

 • Horehronský talizman (1978)
 • Čierny slnovrat (1979)

Pre deti a mládež

 • Hrdinský zápisník (1960)
 • Deti Slnka (1962)
 • Jediná (1963)
 • Zlatá sieť (1963)
 • O jazýčku, ktorý nechcel hovoriť (1964)
 • Brat mlčanlivého vlka (1967)
 • Pomstiteľ (1968)
 • Tulák (1973)
 • O psovi, ktorý mal chlapca (1974)
 • Tiché búrky (1977)
 • O Tomášovi, ktorý sa nebál tmy (1978)
 • Stretnutie s nezvestným (1978)
 • Čierny slnovrat (1979)
 • Kde bolo, tam bolo (1980)
 • O vtáčikovi, ktorý vedel tajomstvo (1983)
 • O dievčatku, ktoré šlo hľadať rozprávku (1984)
 • Rozprávky (1986)
 • Dedko a vlk (1989)
 • Nízka oblačnosť (1993)

Rozhlasová tvorba

 • Čierna hodinka plná divov a fantázie (1961)

Jarunkovej diela vyšli v prekladoch do 36 jazykov.

Najvýznamnejšie z preložených diel:

Jediná (1968, 1969, 1971 po anglicky, 1971 po dánsky, 1970 po holandsky, 1965, 1972, 1982 po maďarsky, 1968, 1970, 1971, 1974, 1979 po nemecky, 1972 po rusky, 1978, 1982 po taliansky, 1966, 1968, 1971 po poľsky, 1972 po chorvátsky, 1978 po estónsky, 1975 po lotyšsky, 1986 po macedónsky, 1985 po bulharsky; 1998 po turecky ‒ s podporou Komisie SLOLIA LIC)

Brat mlčanlivého vlka (1968, 1971 po anglicky, 1988 po francúzsky, 1970 po holandsky, 1969 po maďarsky, 1969, 1970, 1971, 1979, 1986 po nemecky, 1970, 1973 po poľsky, 1972, 1974 po fínsky, 1972 po estónsky, 1977 po bulharsky, 1971 po rusky)

Hrdinský zápisník (1963 po bulharsky, 1963 po estónsky, 1963, 1972 po nemecky, 1962, 1965 po rusky, 1965 po maďarsky, 1982 po poľsky)

Tulák (1975 po nemecky, 1976, 1978 po taliansky, 1978 po maďarsky)

Pomstiteľ (1968 po fínsky, 1973 po nemecky, 1978, 1988 po poľsky)

Ocenenia

Cena v Medzinárodnej literárnej súťaži "Pre mládež atómového veku" (1965)

Čestné uznanie v "Európskej cene za detskú literatúru P. P. Vergerio" (1968)

Čestná listina IBBY (1970)

Cena Deutcher Jugendbuch (1970)

Cena Bancarellino nationale Italiana (1970)

Za dielo Tulák bola zapísaná na Mimoriadnu čestnú listinu H. Ch. Andersena

Pribinov kríž 1. triedy (1996)

Rad Ľudovíta Štúra 1. triedy (2005)