Anton Heretik, prof.

Anton Heretik

Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD., (1950) pracoval v r. 1973 – 1985 ako klinický psychológ na Psychiatrickej klinike FN v Bratislave. V r. 1985 sa vrátil na svoju alma mater a v r. 1993 – 1999 bol vedúcim Katedry psychológie Filozofickej fakulty UK. V súčasnosti na nej pôsobí ako profesor klinickej a forenznej psychológie. Publikoval vyše 100 pôvodných prác z oblasti psychopatológie, psychodiagnostiky, psychoterapie a forenznej psychológie. Je autorom vysokoškolskej učebnice Forenzná psychológia, ktorá v r. 2010 vyšla už v 3. vydaní. Spolu so svojím synom a kolegom na katedre Antonom je zostavovateľom a spoluautorom učebnice Klinická psychológia (2007). Podieľal sa aj na publikáciách o epidemiologickom výskume depresií, neuróz, alkoholizmu a fajčenia na Slovensku. Je členom výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS a Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, ktorej v minulosti predsedal. Je súdnym znalcom a svoje skúsenosti s posudzovaním páchateľov vrážd spracoval monograficky v dvoch publikáciách. Pôsobí aj v súkromnej psychoterapeutickej praxi. Jeho manželka Andrea je psychiatrička, spoluautorka viacerých prác o psychopatológii humoru.