Ľubo Paľo

Ľuboslav Paľo
Doc. Mgr. art. Ľuboslav Paľo, ArtD.
od 2009
 • Vysoká škola výtvarných umení, katedra grafiky, Bratislava, odborný asistent
Ocenenia:
2008
 • Cena Ľudovíta Fullu, Fond výtvarných umení, slov. sekcia IBBY, Bibiana
2006
 • Cena ministerstva kultúry za najlepšie ilustrácie „Najkrajšie knihy Slovenska 2005“
2005
 • Bienále ilustrácií Bratislava 2005 – Zlaté jablko
2004
 • Oita Biennale of Illustrations – Associate Prize, Oita, Japonsko
2004
 • Zápis na Čestnú listinu IBBY/Certificate of Honour for Illustration Kapské mesto, JAR
2003
 • Cena Bibiany „Najkrajšia kniha Slovenska 2002″
1999
 • Cena Matice slovenskej v súťaži „Najkrajšia kniha Slovenska“
Štúdium:
2011
 • Titul „artis doctor“ ArtD. v študijnom odbore výtvarné umenie na VŠVU v Bratislave, tematický okruh dizertačnej práce: Typológia súčasných ilustrovaných kníh pre deti. Druhové špecifikum ilustračnej tvorby pre deti na Slovensku / Vysoká škola výtvarných umení – Katedra grafiky – Oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie / Prof. Dušan Kállay, akad.mal. / konzultant dizertačnej práce PhDr. Ivan Jančár
1998
 • Titul magister (Mgr. art) v odbore Výtvarné umenie – grafika na Vysokej škole výtvarných umení – Katedra grafiky – Oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie / Prof. Dušan Kállay, akad.mal. – Názov diplomovej práce: Bibliofília na námet básnickej zbierky Teda Hughesa Crow
1996
 • Titul bakalár (Bc.) v odbore Výtvarné umenie – grafika na Vysokej škole výtvarných umení – Katedra grafiky – Oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie / Prof. Dušan Kállay, akad.mal. – Názov diplomovej práce: Hlava – psychológia portrétu
1992
 • Titul magister (Mgr.) v odbore ruský jazyk a literatúra- výtvarná výchova na Pedagogickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach