Ľubo Guman

Narodil sa 31. januára 1964 v Prešove, vyštudoval Strednú umelecko - priemyselnú školu v Košiciach a následne výtvarnú výchovu a slovenský jazyk na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove. V súčasností je riaditeľom výtvarného odboru Základne umeleckej školy v Prešove. Popri zamestnaní sa venuje kresbe, maľbe, grafike, ilustračnej činnosti, inštaláciám, reklamnej grafike a objektov. Samostatne vystavuje od roku 1988.

Ilustrácie: Dobrodružstvá vranky Danky (1995, autor J. Urban)

Z výstav posledných rokov:
2000 - Česko, Praha, Slovenský inštitút - DE-GENERÁCIA - kresba, maľba
2002 - Bratislava, Slovenský rozhlas, Umelecká beseda Slovenska - DE- GENERÁCIA II - kresba, maľba, grafika, objekty
2002 - Nemecko, Berlín, Slovenský inštitút - DE-GENERÁCIA II - kresba,
maľba
2003 - Bratislava, Divadlo Aréna, ODRAZY - OBRAZY V ARÉNE, kresba,
maľba
2004 - Prešov, Šarišská galéria - MEMENTO - kresba, maľba, objekty,
inštalácia