Marián Hatala

Marián Hatala

Autor básnických zbierok a aforizmov, publicista, esejista, prekladateľ z nemčiny. Narodil sa 11. septembra 1958 v Holíči. Po gymnáziu študoval slovakistiku a germanistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Prešiel viacerými zamestnaniami, pracoval na Okresnej správe spojov v Senici, bol knihovníkom v Sobotišti, od roku 1995 vyučoval nemčinu na súkromnom gymnáziu v Bratislave. Do marca 2003 pracoval ako šéfredaktor týždenníka Mosty. V súčasnosti je umelcom na voľnej nohe. Venoval sa aj vydavateľskej činnosti ako spolumajiteľ vydavateľstva YAK-RECO v Senici. Je jedným z autorov internetového vydavateľstva fixpoetry v Hamburgu a členom rakúskej spisovateľskej organizácie Grazer Autorenversammlung. Do oblasti jeho tvorby patrí predovšetkým poézia, literatúra pre deti a mládež, publicistika a preklady. Žije v Bratislave.

K n i h y

ĽúbOstnato – tri kapitoly o láske. TRIO Publishing, 2013, 1. vydanie
(Druhé miesto v čitateľskej ankete Kniha roka 2013 časopisu Knižná revue a Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR)
Ak chceš hrať v noci na klavíri. Bratislava: FOART, 2007. – 114 s., 1. vyd.
Prečo trpaslíci tak rýchlo rastú. Bratislava: FOART, 2006. – 53 s., 1. vyd.
Zum Greifen weit. (Na dosah ďaleko) V nemčine. Viedeň: Lehner Verlag, 2006. – 64 s., 1. vyd.
Životopis každodenností. Senica: RECO-YAK, 2005. – 59 s., 1. vyd.
Provazochodec. V češtine. Praha: Akropolis, 2004. – 120 s., 1. vyd.
Listovanie tichom. Senica: RECO-YAK, 2002. – 46 s., 1. vyd.
Básnická zbierka Marián Hatala s podtitulom 41 básní. Senica: RECO-YAK, 1999. – 52 s., 1. vyd.
Poézia na pomedzí. Almanach, Senica: YAK, 1997. – 71 s., 1. vyd.
Všetky moje smútky a iné výtržnosti. Senica: YAK, 1995. – 71 s.  1. vyd.
Zátišie s nočnými výkrikmi. Senica: YAK, 1992. – 70 s., 1. vyd.
Moje udalosti. Holíč: Buno, 1992. – 70 s., 2. vyd.
Moje udalosti. Mníchov: PmD, 1990. – 70 s., 1. vyd.

Pre deti a mládež

Spoveď záškoláka. Bratislava: TRIO Publishing, 2014, 1. vydanie
Kratochvíle
pre väčšie deti a menších dospelých. SPN – Mladé letá, 2010, 1. vydanie

P r e k l a d y

Lepka, G. M.: V záhyboch krajiny. Bratislava: FOART, 2008. – 96 s.
Schulze, Ingo: Nové životy. Bratislava: Slovart, 2008. – 634 s.
Kunze, Reiner: Búrkové mračná odtiahli. Dunajská Lužná: MilaniumM, 2003. – 90 s.
Messner, Reinhold: Mount Everest. Expedície na strechu sveta. Bratislava: Slovart, 2003. – 251 s.
Fried, Erich: Všetky príčiny života. Dunajská Lužná: MilaniuM, 2001. – 90 s.
Chobot, Manfred: Bábkohry. Senica: YAK, 1999. – 70 s. (spolupreklad: M. Richter a L. Šimon)
Brinkmann, Rolf Dieter: Určitý obraz niečoho. Senica: YAK, 1996. – nestr. (spolupreklad M. Richter)