Vlado Král

Rok narodenia: 1974

Po ukončení štúdia na gymnáziu Alexandra Markuša (1989 – 1993) pracoval rok ako animátor v štúdiu InterLine. V rokoch 1994 – 1999 bol poslucháčom Katedry animovanej tvorby na FTF VŠMU v Bratislave. Po jej úspešnom absolvovaní pracuje ako ilustrátor, scénický výtvarník, grafický dizajnér a režisér animovaných TV spotov.

 

Animovaná tvorba:

1998 – Keď nie, tak nie.

1998 – Dvojhlasná invencia a-mol

1999 – úvodná zvučka filmového festivalu Art film.

2001 – výtvarné návrhy k pripravovanému animovanému seriálu Čarovný zvonček

 2003 – výtvarné návrhy pre animovanú časť dokumentárneho cyklu Římani za humny

 

Detská ilustrácia:

2001 –  Astík a Obík, Kristína Vulganová, Agentúra K

2011 – Analfabeta Negramotná, Ján Uličiansky, Trio Publishing

 

Bábková scénografia/ scénická tvorba:

1998 – výtvarné návrhy a realizácia bábkového predstavenia Betlehémske rozprávky

1999 – BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti – výtvarno-priestorové riešenie výstavy Ako u nás slávime Vianoce

2000 – BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti – výtvarno-priestorové riešenie výstavy Naše Vianoce (na skle maľované)

2001 – BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti – výtvarno-priestorové riešenie výstavy Najkrajšie knihy Slovenska 2000

2002 – výtvarné návrhy k bábkovému predstaveniu Veľký primáš Baro

2008 – BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti – výtvarno-priestorové riešenie výstavy Najkrajšie knihy Slovenska 2007

 

Práca v oblasti reklamy:

2001 – 2012 réžia, dizajn a compositing reklamných TV spotov v Štúdiu 727

 

Pre Trio Publishing ilustroval knižku Analfabeta Negramotná (2011) a je autorom loga edície Analfabeta Negramotná/Čítame s porozumením.