Janka Krivošová, prof.

prof. Ing. arch. Janka Krivošová, CSc.

Rok narodenia: 1939

Vzdelanie:  FA SVŠT

Výtvarná tvorba: komorná maľba, monumentálna maľba v 6 kostoloch na Slovensku, ilustrácie ku knižke Svetielko (Tranoscius 1990) 

Publikačná činnosť: Premeny súčasnej architektúry Slovenska (spolu s Ing.arch. E. Lukáčovou, Alfa 1990), Sakrálna architektúra na Slovensku (kol., Komárno 1996), Evanjelické kostoly na Slovensku (Tranoscius 2000), Majstri architektúry (kol., Perfekt 2002), Architektúra synagóg na Slovensku (spolu s  P. Mešťanom, D. Kissovou, SNM 2002), Architektúra na Slovensku stručné dejiny (kol., Slovart 2005). Pravidelne publikuje  v Evanjelickej Bratislave.

 

Čo má rada: psík Bodrík, dielo J. Trnku, Z. Palugyaya